گواهینامه ها
 • چین BRED Life Science Technology Inc. گواهینامه ها
  استاندارد: ISO 13485:2016
  عدد: CN18/42051
  تاریخ صدور: 2021-07-25
  تاریخ انقضا: 2024-07-24
 • چین BRED Life Science Technology Inc. گواهینامه ها
  استاندارد: Business License
  عدد: 91440300687557680Y
  تاریخ صدور: 2009-04-01
  تاریخ انقضا: 2099-12-31
 • چین BRED Life Science Technology Inc. گواهینامه ها
  استاندارد: Medical device manufacturing license
  عدد: XSYJXSCXB No.20091794
  تاریخ صدور: 2019-01-10
  تاریخ انقضا: 2024-01-09
 • چین BRED Life Science Technology Inc. گواهینامه ها
  استاندارد: National High-tech enterprise certificate
  عدد: GR201944204265
  تاریخ صدور: 2019-12-09
  تاریخ انقضا: 2022-11-08
 • چین BRED Life Science Technology Inc. گواهینامه ها
  استاندارد: Contract Abiding and Trustworthy Enterprise
  عدد:
  تاریخ صدور: 2021-06-01
  تاریخ انقضا:
مشخصات QC